SREDNJE I NISKONAPONSKA
RAZVODNA POSTROJENJA
 • Trafo postrojenja za Lafarge Beocinsku Fabriku Cementa
  – izrada novih i rekonstrukcija postojecih blokova za napajanje pogona unutar fabrike (6/0.4 KV i 10/0.4 KV)

 • Trafo stanica (1000 KVA, 10/0.4 KV), srednjenaponski i niskonaponski vodovi za kompaniju Mars

 • Trafo stanica (2×1000 KVA, 6/0.4 KV), srednjenaponski i niskonaponski vodovi u Biznis parku u Beocinu za napajanje firmi JJ i Prowood

 • Trafo stanica (1000 KVA, 6/0.4 KV), srednjenaponski i niskonaponski vodovi u Biznis parku u Beocinu za napajanje firme Agrogrnja

 • Izgradnja trafo bloka (1000 KVA, 20/0.4 KV), srednjenaponski i niskonaponski vodovi za kompaniju Cummins West Balkans u Šimanovcima

 • Izrada napojnih vodova srednjeg napona za trafo postrojenje kompanije Bosch u Šimanovcima u dužini od 14km od Pecinaca do Šimanovaca

 • Izrada niskonaponskih vodova i dogradnja NN bloka fabrike Norma Group u Subotici

 • Trafo stanica (2×1000 KVA, 10/0.4 KV) i niskonaponski vodovi za napajanje mlekare Biopanon u Backoj Palanci

 • Izrada niskonaponskog bloka i niskonaponskih napojnih vodova za stambeno-poslovni kompleks City Park u Novom Sadu.

 • Izrada niskonaponskog bloka i niskonaponskih napojnih vodova za Centar za Reumatologiju u Beogradu.

 • Rekonstrukcija i izrada novih niskonaposnkih blokova i izrada napajanja sistema za grejanje terena stadiona FK Prtizan u Beogradu

 • Elektrovojvodina
  – izmeštanje NN mreža i izrada mernih mesta za potrošace

Kontakt

Za više informacija možete nas kontaktirati.

POSETITE NAS

Adresa Beočin:
Jovana Cvijića 5, Beočin

Adresa Novi Sad:
Gogoljeva 13, Novi Sad

Adresa Nemačka:
Friedrich-Ebert-Straße 22, 78054 Villingen-Schwenningen, Nemačka

Telefon: +381 21 872 800

Email: ekonomistelektro@gmail.com

PRATITE NAS

 

contact-section