Standardi

Standardi

U poslovanju primenjujemo sve SRPS standarde kao i medjunarodne IEC i DIN standarde :

1. Sistem menadzmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001
2. Sistem upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001
3. Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu u skladu sa zahtevima standarda OHSAS 18001.
4. ISO 27001 – Sistem menadžmenta bezbednošću informacija
5. ISO 50001 – Sistem menadžmenta energijom

Politika Integrisanog Kvaliteta

Politika integrisanog sistema kvaliteta je deo sveukupne poslovne politike EKONOMISTELEKTRO d.o.o. kojom se stalno unapređuje upravljanje proizvodnim i poslovnim procesima, upravljanje zaštitom životne sredine, upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu.
Politika integrisanog sistema kvaliteta je sastavni deo opšte poslovne politike firme, a ciljevi integrisanog sistema kvaliteta posebno se usklađuju sa upravljanjem finansijama. Direktor definiše i dokumentuje politiku integrisanog sistema kvaliteta EKONOMISTELEKTRA, i opšte odgovornosti zaposlenih za obezbeđenje kvaliteta usluga. Rukovodstvo je odgovorno za preispitivanje, tumačenje i održavanje politike integrisanog sistema kvaliteta.

Standardi

Kontakt

Za više informacija možete nas kontaktirati.

POSETITE NAS

Adresa Beočin:
Jovana Cvijića 5, Beočin

Adresa Novi Sad:
Gogoljeva 13, Novi Sad

Adresa Nemačka:
Friedrich-Ebert-Straße 22, 78054 Villingen-Schwenningen, Nemačka

Telefon: +381 21 872 800

Email: ekonomistelektro@gmail.com

PRATITE NAS

 

contact-section