Projektovanje

Standardi

Naš tim inženjera se bavi projektovanjem i konsultanskim uslugama iz oblasti:

Elektroenergetske instalacije

Do 35kv naponskog nivoa.

Telekomunikacione instalacije

Video nadzor, kontrola pristupa, računarske i telefonske mreže, alarmni sistemi.

Automatizacija i industrijski pogoni

Izrada aplikativnih softvera PLC/HMI/SCADA, puštanje sistema u rad i obuka korisnika.

Upravljački, energetski i merno – regulacioni ormani

Standardi

KONTAKT

Za više informacija možete nas kontaktirati.